หมวดหมู่

Social Sharing

025490154

การตรวจสอบชนิดของพลาสติกแบบง่ายๆ

การตรวจสอบพลาสติกแบบง่าย ๆ

วิธีที่

วิธีการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ชนิดของพลาสติก

1.

ใช้มือจับ ทดลองบิด กด ขีด

อ่อนตัว นิ่ม (Flexible, Soft)

LDPE, PVC, (นิ่ม) PUR (นิ่ม)

เนื้อแน่นแข็ง (Stiff, Hard)

HDPE, PP, PVC, (แข็ง) PS, ABS, PMMA, PA

แข็งแต่อ่อนตัว (Hard but Flexible)

CA, CAB, CN, P, A

ผิวเรียบ ลื่น อ่อน (Smooth, Slippery, Fairly, Soft)

PTFE

เนื้อแน่น แข็ง คงรูป (Stiff, Hard, Solid)

UF, PF, MF, UP

2.

ทิ้งชิ้นทดลองลงในน้ำ

ชิ้นทดลองลอยน้ำ

LDPE, HDPE, PP, EPS, PUR

ชิ้นทดลองจมน้ำ

PVC (นิ่มและแข็ง) PS, ABS, CA, CAB, CN, P, PMMA, PA, PTFE, A, UF, PF, MF, UP

3.

ตัดชิ้นทดลองด้วยมีดหรือกรรไกร

ตัดง่าย ขอบเรียบ

LDPE, HDPE, PP, PVC (นิ่มและแข็ง)

ตัดยาก

ABS, CA, CN, PF, PA, PTFE, A, PUR, PS, PMMA, UF, MF, UP

4.

เผาชิ้นทดลองโดยใช้คีมครีบลงบนเปลวไฟขนาดเล็ก

ลักษณะของเปลวไฟเมื่อนำออกจากไฟเผา

 

- เปลวสีน้ำเงินและยอดเปลวสีเหลือง

LDPE, HDPE, PA (ติดไฟยาก)

- เปลวสีเหลือง

PVC (นิ่ม), CN, P, PMMA, PUR

- เปลวสีส้มเหลือง (Orange Yellow)

PS, EPS, ABS

- เปลวสีเหลืองแก่ (Dark Yellow)

CA, CAB

- เปลวสีเหลืองฐานสีน้ำเงิน

PP

- เปลวสีจาง สีน้ำเงินอ่อนมาก เปลวจะดับลงเมื่อนำไฟเผาออก

A

- ติดไฟยาก

PVC (แข็ง), UF, PF, MF

- เมื่อมีเปลวจะมีควันเล็กน้อย

LDPE, HDPE, PMMA, PA, A

- มีควันแต่ไม่มาก

CA, CAB, CN

- ควันมีเขม่า

PS, EPS, ABS, P, UP

- ชิ้นทดลองพอง แตกและเปลี่ยนเป็นสีขาวที่ขอบที่ถูกไฟเผา

UF.MF

5.

ดมกลิ่น

กลิ่นคล้ายเทียนไขติดไฟ

LDPE, HDPE, PP

กลิ่นฉุน กลิ่นกรดเกลือ

PVC

กลิ่นคล้ายดอกดาวเรือง (Marigold-Like Smell)

PVC

กลิ่นขม กลิ่นยาง (Bitter But Rubbery)

ABS

กลิ่นเนยเปรี้ยว (Rancid)

CAB

กลิ่นน้ำส้ม (Vinegary)

CA

กลิ่นการบูร (Camphor)

CN

กลิ่นคล้ายผลราสเบรี่ (Raspberry-Jan)

P

กลิ่นผลไม้ (Fruity)

PMMA, UP

กลิ่นเส้นผมไหม้ (Burning Hair)

PA

กลิ่นฉุนแรงของฟอร์มาลดีไฮด์ (Pungent, Formaldehyde)

A, UF (กลิ่นคาวปลา), MF (กลิ่นคาวปลา)

กลิ่นฉุน (Acrid)

PUR

กลิ่นกรดคาร์บอลิค (Carbolic Acid)

PF

แท็ก: บทความ

20 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 9159 ครั้ง

Engine by shopup.com